სარკინიგზო გადაზიდვა

ექსპრეს ტრანს-შიპმენტ სერვისეზ ახორციელებს სარკინიგზო გადაზიდვებს, როგორც კონტეინერით, ისე ნებისმიერი ტიპის ვაგონით . ჩვენი კომპანია წლებია აქტიურად თანამშრომლობს საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანის და ცენტრალური აზიის ქვეყნების რკინიგზის დეპარტამენტებთან. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება ტვირთის ვაგონებში უსაფრთხო და ხარისხიან გადატვირთვაზე და მის დანიშნულების ადგილზე მიტანაზე.

ჩვენი სერვისი მოიცავს:

 • სატერმინალო მომსახურებას
 • ვაგონის დროულ მიწოდებას, შემოწმება/დატვირთვას.
 • ტვირთის კონტეინერიდან ვაგონში გადატვირთვას და პირიქით.
 • საქონლის ეფექტური პოზიციონირებას ვაგონში.
 • ტვირთის დამაგრებას და ვაგონის დალუქვას.
 • საბაჟო პროცედურების და დოკუმენტაციის უზრუნველყოფას.
 • ნებისმიერი ტიპის კონტეინერის და არაგაბარიტული ტვირთის ტრანსპორტირებას.
 • ვაგონის ბორნით ტრანსპორტირებას.
 • ტვირთის დაზღვევას საჭიროების შემთხვევაში.
 • მომხმარებლის ინფორმირებას.
 • სურვეერული მომსახურების გაწევა