slider 1
slider 2
slider 3
slider 4

ჩვენი მიზანი

ჩვენი გუნდი აშენებს სანდო და გრძელვადიან ურთიერთობებს მომხმარებლებთან საერთაშორისო მასშტაბით, ლოჯისტიკისა და გადაზიდვების ინდუსტრიაში. კომპანიის მიზანია მომხმარებლისთვის გაამარტივოს და მოხერხებული გახადოს ტვირთის გადაზიდვის პროცესი. ამის უზრუნველსაყოფად ჩვენ მუდმივად ვზრუნავთ ჩვენი გუნდის წევრების კვალიფიკაციის ამაღლებასა და ჩვენი სერვისის ხარისხის გაუმჯობესებაზე, რითაც წვლილი შეგვაქვს ჩვენი მომხმარებლის ბიზნესის წარმატებაში.

განხორციელებული

პროექტები

რატომ უნდა აგვირჩიოთ ჩვენ?

გამოცდილი და კვალიფიციური გუნდი

საერთაშორისო ქსელი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით

გადახდა შესრულებული სამუშაოების შემდგომ

ტვირთის დასაწყობების სერვისი კომპანიის კუთვნილ ტერმინალებზე

გადამზიდავის პასუხისმგებლობა დაზღვეულია

საკუთარი ავტოპარკი, ტვირთების ტრანსპორტირებისთვის

მთელი მსოფლიო

We Have
Clients in

Countries

Successful
work with

Clients

Successfully completed

Projects

We have
more than

Experts

გაერთიანებები