სატესტო პროექტები

1111111დასრულებული სასათბურე პროექტი აზერბაიჯანში, რომლის სრული ლოჯისტიკური მომსახურება განხორციელდა ჩვენი კომპანიის მიერ.
გამომგზავნი ქვეყანა : საფრანგეთი
დანიშნულების ქვეყანა : აზერბაიჯანი
მომსახურების ჩამონათვალი :
 •  ტვირთის ტრანსპორტირება ლიონი FO ფოთის პორტი 
 • ტვირთის ტრანსპორტირება ფოთის პორტი FOT ბაქო
 • კარიდან-კარამდე მიტანის სერვისი
 • საბუთების გაფორმება

22222დასრულებული სასათბურე პროექტი სომხეთში, რომლის სრული ლოჯისტიკური მომსახურება განხორციელდა ჩვენი კომპანიის მიერ.
გამომგზავნი ქვეყანა : საფრანგეთი
დანიშნულების ქვეყანა : სომხეთი
მომსახურების ჩამონათვალი :
 •  ტვირთის ტრანსპორტირება ლიონი FO ფოთის პორტი 
 • ტვირთის ტრანსპორტირება ფოთის პორტი FOT ერევანი
 • კარიდან-კარამდე მიტანის სერვისი
 • საბუთების გაფორმება

გამომგზავნი ქვეყანა – აზერბაიჯანი
დანიშნულების ქვეყანა – ბელგია, პოლონეთი
მომსახურების ჩამონათვალი :  
 • სარკინიგზო გადაზიდვა აზერბაიჯანიდან საქართველოში, ფოთის პორტამდე.
 • ტვირთის დასაწყობება
 • გადატვირთვის სამუშაოები ვაგონიდან, კონტეინერებში
 • საზღვაო გადაზიდვა ფოთის პორტი FO ანტვერპენი, გდანსკი 
 • დოკუმენტაციის მომზადება 

10094 პირვ4