სხვა

„ექსპრეს ტრანს-შიპმენთ სერვისეზ“-ი აწარმოებს სახმელეთო გადაზიდვებს კავკასიის რეგიონში და მის გარეთ ევროპასა და აზიაში. ჩვენ გაგვაჩნია საკუთარი გადამზიდი ავტომობილები. დიდი გამოცდილება და კვალიფიკაცია, რაც საშუალებას გვაძლევს შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის სერვისი ჩვენ მომხმარებლებს.

ჩვენი სერვისი მოიცავს:

  • ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას კარიდან კარამდე (მალფუჭებადი, სახიფათო, არაგაბარიტული ა.შ)
  • ტირთის ტრანსპორტირებას ნებისმიერი სახის დატვირთვით (FTL, LTL, FCL, LCL)
  • ოპტიმალურ მარშრუტს
  • დოკუმენტაციით უზრუნველყოფას
  • ტრანსპორტის დროულ მიწოდებას დატვირთვის ადგილას და ტვირთის მიტანას დანიშნულების ადგილზე, დაპირებულ დროში
  • ტვირთის დაზღვევა საჭიროების შემთხვევაში
  • მომხმარებლის ინფორმირებას ტვირთის მოძრაობის ნებისმიერ მონაკვეთში.