საჰაერო გადაზიდვა

ბოლო წლებში საჰაერო გადაზიდვები განსაკუთრებით მოთხოვნადი გახდა. ჩვენი გუნდი ცდილობს უპასუხოს და დააკმაყოფილოს კლიენტის ყველა მოთხოვნა და მომხმარებელი უზრუნველყოს მაღალი სერვისით.

ჩვენი სერვისი მოიცავს:

  • ტვირთის შეგროვებას.
  • დასაწყობება და დისტრიბუციას.
  • ტრანსპორტირებას კარიდან კარამდე.
  • სახიფათო და სხვა ტიპის ტვირთის ტრანსპორტირებას.
  • დოკუმენტაციით უზრუნველყოფას.
  • ტვირთის დაზღვევას საჭიროების შემთხვევაში.
  • მომხმარებლის ინფორმირებას.
  • სურვეერული მომსახურების გაწევა