საპროექტო ტვირთები

ჩვენი კომპანია წლებია მუშაობს საპროექტო/არაგაბარიტულ ტვირთებზე. დიდი სამუშაო გამოცდილების შედეგია ჩვენი წარმატება ამ სახის ტვირთების ტრანსპორტირებაზე. ჩვენი გუნდი მაქსიმალურად ორიენტირებულია შედეგებზე და მომხმარებლის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე, რაც აისახება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე.

ჩვენი სერვისი საპროექტო ტვირთებზე მოიცავს:

  • სატერმინალო მომსახურებას
  • დასაწყობებას
  • მონიტორინგს, დატვირთვის და გადმოტვირთვის დროს.
  • მარშრუტის დაგეგმარებას.
  • არაგაბარიტული ტვირთის ტრანსპორტირებას.
  • გაცილებას.
  • დოკუმენტაციით და საბაჟო პროცედურებით უზრუნველყოფას.
  • ტვირთის დაზღვევას საჭიროების შემთხვევაში.
  • მომხმარებლის ინფორმირებას.
  • სურვეერული მომსახურების გაწევა.