საზღვაო გადაზიდვა

საზღვაო გადაზიდვები არის ტვირთის ტრანსპორტირების ყველაზე ეფექტური საშუალება ქვეყნებს შორის. ჩვენი გამოცდილება და კონტაქტები საერთაშორისო მასშტაბით, როგორც საზღვაო ხაზებთან, ასევე ჩვენს აგენტებთან, გვიადვილებს და მოხერხებულს ხდის ჩვენს მომსახურეობას.

ჩვენი სერვისი მოიცავს:

 • გამომგზავნთან ყველა საკითხის შეთანხმებას ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით.
 • იმპორტ/ექსპორტის და სხვა ყველა საჭირო დოკუმენტაციით უზრუნველყოფას.
 • ნებისმიერი ტიპის კონტეინერის ტრანსპორტირებას.
 • კონტეინერის ტრანსპორტირებას სრული და ნაწილობრივი დატვირთვით (FCL, LCL)
 • საპორტო და სატერმინალო მომსახურებას.
 • ნაყარი, არაგაბარიტული და სხვა ნებისმიერი ტიპის ტვირთის ტრანსპორტირებას.
 • გემის დაფრახტვას
 • სურვეერულ მომსახურებას.
 • ტვირთის დაზღვევას საჭიროების შემთხვევაში.
 • მომხმარებლის ინფორმირებას.
 • საბაჟო პროცედურების ორგანიზება და შესრულება