საავტომობილო გადაზიდვა

„ექსპრეს ტრანს-შიპმენთ სერვისეზ“-ი აქტიურად აწარმოებს სახმელეთო გადაზიდვებს კავკასიის რეგიონში და მის გარეთ ევროპასა და აზიაში. ჩვენ გაგვაჩნია საკუთარი გადამზიდი ავტომობილები. დიდი გამოცდილება და კვალიფიკაცია, რაც საშუალებას გვაძლევს შევთავაზოთ მაღალი ხარისხის სერვისი ჩვენს მომხმარებლებს.

ჩვენი სერვისი მოიცავს:

  • ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას კარიდან კარამდე (მალფუჭებადი, სახიფათო, არაგაბარიტული ა.შ)
  • ტირთის ტრანსპორტირებას ნებისმიერი სახის დატვირთვით (FTL, LTL, FCL, LCL)
  • ოპტიმალური მარშრუტის შერჩევას
  • დოკუმენტაციით უზრუნველყოფას
  • ტრანსპორტის დროულ მიწოდებას დატვირთვის ადგილას და ტვირთის მიიწოდებას დანიშნულების ადგილზე, დაპირებულ დროში
  • ტვირთის დაზღვევა საჭიროების შემთხვევაში
  • მომხმარებლის ინფორმირებას ტვირთის ტრანსპორტირებისას ნებისმიერ მონაკვეთში.
  • სურვეერული მომსახურების გაწევა