განხორციელებული პროექტები

დასრულებული სასათბურე პროექტი აზერბაიჯანში, რომლის სრული ლოჯისტიკური მომსახურება განხორციელდა ჩვენი კომპანიის მიერ.
გამომგზავნი ქვეყანა : საფრანგეთი
დანიშნულების ქვეყანა : აზერბაიჯანი
მომსახურების ჩამონათვალი :
 •  ტვირთის ტრანსპორტირება ლიონი FO ფოთის პორტი
 • ტვირთის ტრანსპორტირება ფოთის პორტი FOT ბაქო
 • კარიდან-კარამდე მიტანის სერვისი
 • საბუთების გაფორმება
დასრულებული სასათბურე პროექტი სომხეთში, რომლის სრული ლოჯისტიკური მომსახურება განხორციელდა ჩვენი კომპანიის მიერ.
გამომგზავნი ქვეყანა : საფრანგეთი
დანიშნულების ქვეყანა : სომხეთი
მომსახურების ჩამონათვალი :
 •  ტვირთის ტრანსპორტირება ლიონი FO ფოთის პორტი 
 • ტვირთის ტრანსპორტირება ფოთის პორტი FOT ერევანი
 • კარიდან-კარამდე მიტანის სერვისი
 • საბუთების გაფორმება
გამომგზავნი ქვეყანა – აზერბაიჯანი
დანიშნულების ქვეყანა – ბელგია, პოლონეთი
მომსახურების ჩამონათვალი :  
 • სარკინიგზო გადაზიდვა აზერბაიჯანიდან საქართველოში, ფოთის პორტამდე.
 • ტვირთის დასაწყობება
 • გადატვირთვის სამუშაოები ვაგონიდან, კონტეინერებში
 • საზღვაო გადაზიდვა ფოთის პორტი FO ანტვერპენი, გდანსკი
 • დოკუმენტაციის მომზადება

არაგაბარიტული ტვირთის დამაგრების/ტრანსპორტირების სამუშაოები.

გამომგზავნი ქვეყანა : საფრანგეთი

დანიშნულების ქვეყანა : სომხეთი

 

მომსახურების ჩამონათვალი : 

 •  ტვირთის ტრანსპორტირება მარსელი FO ფოთის პორტი 
 • ტვირთის ტრანსპორტირება ფოთის პორტი FOT აპარანი
 • არაგაბარიტული ტვირთის მოდულურ სატრანსპორტო ავტომობილზე გადატვირთვა/დამაგრება
 • გადაზიდვის ნებართვებისა და ესკორტის უზრუნველყოფა
 • საბუთების გაფორმება
 • კარიდან კარამდე მიტანის სერვისი

არაგაბარიტული ტვირთის: ტრაქტორი (Komatsu) ტრანსპორტირების სამუშაოები.

 • გამომგზავნი ქვეყანა: იაპონია
 • დანიშნულების ქვეყანა: სომხეთი

მომსახურების ჩამონათვალი :

 • საზღვაო გადაზიდვა – Kobe (იაპონია) FO Derince (თურქეთი)
 • საავტომობილო გადაზიდვა – Derince FOT  Sotk, Armenia
 • არაგაბარიტული ტვირთის მოდულურ სატრანსპორტო ავტომობილზე გადატვირთვა/დამაგრება
 • გადაზიდვის ნებართვებისა და ესკორტის უზრუნველყოფა
 • საბუთების გაფორმება
 • კარიდან კარამდე მიტანის სერვისი