გემის აგენტირება

„ექსპრეს ტრანს-შიფმენთ სერვისეზ“-ს გააჩნია გემის აგენტირების კვალიფიციური სერვისი. ჩვენი გამოცდილი გუნდი წარმატებით ასრულებს სხვადასხვა წყალტევადობის მშრალი ტვირთის ტიპის გემების აგენტირებას, ბათუმისა და ფოთის პორტებში.

ჩვენი სერვისი მოიცავს:

  • ურთიერთობას პორტთან და სასაზღვრო ორგანოებთან.
  • გემის პორტში შემოყვანის და დაყენების ორგანიზებას.
  • დოკუმენტაციით უზრუნველყოფას.
  • სასმელი წყლით და საკვებით მომარაგებას.
  • სამედიცინო დახმარებას საჭიროების შემთხვევაში.
  • ეკიპაჟის ტრანსპორტირებას
  • ბუნკირებას.
  • დოკუმენტაციით უზრუნველყოფას.